Algemeen buurtpreventie

whatsapp-buurtpreventie_stickerset(1)

Buurt-whatsapp groep in Roggel succesvol van start

De start eind vorig jaar van de Buurt-whatsapp groep in Roggel is zeer succesvol. Sinds de opstart zijn al meer dan 160 inwoners lid van de, tot nu toe, enige Buurtwhatsapp groep. En dan te bedenken dat over het bestaan ervan nog nauwelijks gepubliceerd is. Tijdens de bijeenkomst van de Dorpsraad Roggel op 15 november 2016 werd middels een presentatie door de wijkagenten, ruim aandacht besteed aan Buurt-whatsapp groepen. Ook is op de Facebook pagina van de coördinator melding gemaakt van de groep voor Roggel.

Wilt u ook deelnemen aan de Buurt-whatsappgroep voor Roggel?

Het doel van een Buurt-whatsapp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een Buurt-whatsapp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in een Buurt-whatsapp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

Voor deelname aan de Buurt-whatsapp dient u in het bezit te zijn van een smartphone met de applicatie Whatsapp en moet u minimaal 18 jaar oud zijn. U kunt deze ‘Whatsapp” applicatie gratis downloaden. Meldt u aan. Dat kan door de coördinator voor Roggel te bellen of te –emailen:

Math Mennen, Buurtcoördinator/Beheerder Buurt WhatsApp groep Roggel, email buurtpreventieroggel@gmail.com, telefoon 06-52096569.

Bij uw aanmelding dient u uw adres, e-mailadres en 06-telefoonnummer beschikbaar te stellen. Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk na aanmelding een e-mail met werkwijze en verdere instructies. Wilt u eerst meer informatie van de gemeente/politie, neem dan contact op met Ingrid Kuijpers, beleidsmedewerker Veiligheid, telefoon (0475) 85 90 00 respectievelijk i.kuijpers@leudal.nl.

whatssapp_buurtpreventie001(1)


Buurtpreventieproject

In enkele buurten loopt het buurtpreventieproject. In het buurtpreventieproject wordt samengewerkt tussen bewoners, gemeente en politie. Samen wordt gewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving. Aanspreekpunt voor de buurt is de buurtcoördinator.

Voor de buurten die geen buurtcoördinator hebben kunnen meldingen doorgeven via meldpunt Leudal (gemeente) of via info@dorpsraadroggel.nl