Agenda

Vergadering Dorpsraad

De Dorpsraad Roggel wil iedereen uitnodigen voor de vergadering:

september a.s., 20:00 uur, café Tonvannebekker en Gemma

Zoals andere vergaderingen is ook deze openbaar, d.w.z. komt u luisteren en/of  meepraten als u dat wilt. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn en u wilt ons toch iets mededelen dan kunt u een mail sturen naar info@dorpsraadroggel.nl of bellen naar één van de bestuursleden.

Agenda: deze wordt nog bekend gemaakt.

Agendapunten toevoegen kan nog tot voor aanvang van de vergadering.

Thea van Eijkelenburg-Teeuwen, voorzitter Dorpsraad Roggel, telefoon 06-10366862