Agenda

Vergadering Dorpsraad

De Dorpsraad Roggel wil iedereen uitnodigen voor de vergadering:

23 november a.s., 20:00 uur, café Tonvannebekker en Gemma

Zoals andere vergaderingen is ook deze openbaar, d.w.z. komt u luisteren en/of  meepraten als u dat wilt. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn en u wilt ons toch iets mededelen dan kunt u een mail sturen naar info@dorpsraadroggel.nl of bellen naar één van de bestuursleden.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen vergadering 14 september 2017. Actielijst.
  3. Binnengekomen stukken en mededelingen
  4. Status van items schouwrapport
  5. Weekmarkt/parkeren
  6. Bijeenkomst duurzaamheid accomodaties Leudal
  7. Kerstactie
  8. Vrijwilligerswaardering (info Joris)
  9. Symposium Meldpunt Naoberzorg
  10. Inwonersavond?
  11. Kermisactie?
  12. WVTTK
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

Indien iemand nog agendapunten wil toevoegen kan dit nog voor aanvang van de vergadering.

Namens de voorzitter,

Thea van Eijkelenburg-Teeuwen

Telefoon 06-10366862