Buurtpreventie

In enkele buurten loopt het buurtpreventieproject. In het buurtpreventieproject wordt samengewerkt tussen bewoners, gemeente en politie. Samen wordt gewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving. Aanspreekpunt voor de buurt is de buurtcoördinator.

Voor u buurtcoördinator zie onder u buurt.

Andere buurten: buurtpreventie@dorpsraadroggel.nl

Voor andere vragen: info@dorpsraadroggel.nl