Doelstelling

De Dorpsraad functioneert als schakel tussen de burgers en het gemeentebestuur.

Roggel is naar onze mening een gemeenschap waar het fijn wonen, werken en leven is. Dit willen wij natuurlijk, met u, graag zo houden voor de toekomst. Om dit  mooie leefklimaat te behouden of waar mogelijk te verbeteren, Hebben we als Dorpsraad een aantal doelen in gedachten.

Te denken valt aan:

Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het dorp, niet van personen.

Het welzijn van de dorpsbewoners (jong en oud)bevorderen.

Optreden als tussenpersoon tussen gemeente en burgers.

Stimuleren van de dorpsbewoners met betrekking tot activiteiten, wensen, problemen en verbeteringen die het woon– en leefklimaat in het dorp te bevorderen.

De taken van de Dorpsraad zijn samengevat:

  • Behartigen van belangen van dorpsbewoners.
  • Adviseren.
  • Signaleren.
  • Participeren.
  • Communiceren.
  • Vertegenwoordigen.

Dorpsraad Roggel heeft Convenant met Gemeente Leudal ondertekend. Met Dorpsraden van overige dorpskernen in Leudal en de Gemeente, wordt overlegd over een nieuw convenant.

DEFINITIEF-convenant-2010