Os Dorp initiatieven

Op 18 november 2015 werd de bijeenkomst Ȏs Dörp in La Rochelle gehouden. Een avond die goed bezocht
werd.
Dit geeft aan dat mensen in Roggel het belangrijk vinden om samen na te denken en te praten over de
leefbaarheid en toekomst van Roggel.
Aan de hand van zelf gekozen thema’s werden aanbevelingen genoteerd.
Deze aanbevelingen en ideeën zijn nu samengebracht in een overzicht ( 20151209 lijst met initiatieven Roggel).
Dit overzicht met ideeën vormt als het ware een soort van agenda voor Roggel om de komende tijd samen
over deze ideeën van gedachten te wisselen en deze mogelijk vorm te geven. Samen werken aan leefbaar Roggel.