Agenda 23 november 2017, Notulen vergadering 14 september 2017

Vergadering Dorpsraad Roggel

Donderdag 23 november 2017, 20:00 uur bij Ton vanne Bekker en Gemma.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen vergadering 14 september 2017. Actielijst.
  3. Binnengekomen stukken en mededelingen
  4. Status van items schouwrapport
  5. Weekmarkt/parkeren
  6. Bijeenkomst duurzaamheid accomodaties Leudal
  7. Kerstactie
  8. Vrijwilligerswaardering (info Joris)
  9. Symposium Meldpunt Naoberzorg
  10. Inwonersavond?
  11. Kermisactie?
  12. WVTTK
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

Indien iemand nog agendapunten wil toevoegen kan dit nog voor aanvang van de vergadering.

Namens de voorzitter,

Thea van Eijkelenburg-Teeuwen

Telefoon 06-10366862

Notulen Vergadering Dorpsraad 14 september 2017